Χριστουγεννιάτικη σελίδα...

Χριστουγεννιάτικη κάρτα στο πρόγραμμα SCRATCH (Στ΄ τάξη)