Μαθητικό Συμβούλιο

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016

Πρόεδρος Χρίστος Παυλίδης Στ΄
Αντιπρόεδρος Παναγιώτης Παυλίδης Ε΄
Γραμματέας Τροοδία Ιακώβου Στ΄
Ταμίας Μαρία Δημητρίου Στ΄
Βοηθός Γραμματέας Θεσσαλία Ιάσονος Ε΄
Βοηθός Ταμίας Μιχάλης Πετέλης Ε΄
     
Μέλος Χριστοθέα Δημητρίου Στ΄
Μέλος Γεωργία Μαλακτού Στ΄
Μέλος Αθηνά Λοΐζου Στ΄
Μέλος Θεοδώρα Καϊσή Ε΄
Μέλος Παντελής Μιχαήλ Ε΄
Μέλος Χαρά Χαραλάμπους Ε΄
Μέλος Θωμάς Νόλαν Ε΄
Μέλος Ανδρέας Χρίστου Δ΄
Μέλος Μαριαλένα Ιωάννου Δ΄
Μέλος Άριστος Φράγκος Δ΄
Μέλος Μέριλυν Αντωνίου Δ΄
Μέλος Δημήτρης Κωνσταντίνου Γ΄1
Μέλος Ανδρέας Κωνσταντινίδης Γ΄1
Μέλος Μαρίνος Νικολάου Γ΄2
Μέλος Γιώργος Μελετίου Γ΄2
Μέλος Άννα Ευσταθίου Β΄1
Μέλος Μαριάννα Τρύφωνος Β΄1
Μέλος Λουκάς Ορφανίδης Β΄2
Μέλος Σταύρος Ιωάννου Β΄2