Μαθητές

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015 - 2016

Τάξη Aγόρια Κορίτσια Σύνολο Οικογένειες
Α΄1 10 15 25  
Β΄1 10 7 17  
Β΄2 9 7 16  
Γ΄1 8 8 16  
Γ΄2 8 8 16  
Δ1΄ 6 8 14  
Δ2' 5 9 14  
Ε1΄ 11 4 15  
Ε2' 11 4 15  
Στ΄ 15 10 25  
ΣΥΝΟΛΟ 93 80 173