Επικοινωνία

Eπικοινωνήστε μαζί μας για εισηγήσεις, σχόλια ή ερωτήσεις.

 

Διεύθυνση: Μοδέστου Παντελή, 4630 Ερήμη, Λεμεσός

Τηλέφωνο: +357 25 932361

Τηλεομοιότυπο: +357 25 812706

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dim-erimi-lem@schools.ac.cy