Εκπαιδευτικές Εκδρομές - Επισκέψεις

Εκδρομή στη Λόφου

Επίσκεψη στην Κοινοτική Βιβλιοθήκη Ερήμης

Επίσκεψη στο Κ.Π.Ε. Ακρωτηρίου

Ηρώον Αγωνιστών ΕΟΚΑ

ΚΕΑΝ και Δημόσιος Κήπος

Κτήμα Γεωργιάδη

Λαϊκή Αγορά

Εκκλησία Αγγελόκτιστη - Λάρνακα