Ανακοινώσεις

 

Προκήρυξη θέσης για πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας

Το Δημοτικό Σχολείο Ερήμης (Ενιαίο Ολοήμερο) προκηρύσσει θέση για πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας για παροχή βοηθητικού παιδαγωγικού έργου για την περίοδο από 3/12/2018 μέχρι 21/12/2018 για 4 διδακτικές περιόδους ημερησίως. (Δευτέρα- Τρίτη- Πέμπτη- Παρασκευή 12:15 – 15:15 και Τετάρτη 10.05-13.05)

Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο Παιδαγωγικών. Επιπρόσθετα προσόντα στην Ψυχολογία ή Ε.Ε. θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να προσκομίσουν στο σχολείο το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι τις 28/11/18 (Τετάρτη) στο e-mail/fax: dim-erimi-lem@schools.ac.cy / 25812706 Η πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας θα περιλαμβάνει και συνέντευξη των ενδιαφερομένων από επιτροπή του σχολείου.

Η αντιμισθία του/της Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας καθορίζεται στα 5 (πέντε) ευρώ για κάθε διδακτική περίοδο (1 διδακτική περίοδος = 40'). Η εργοδότηση θα ακολουθεί τους όρους εντολής του σχετικού συμβολαίου αγοράς υπηρεσιών μεταξύ αυτού/ής και του σχολείου. Τα ακριβή καθήκοντα θα καθορίζονται από το σχολείο ανάλογα με τις ανάγκες.